ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR UARF 7 MAI 2018 ORA 12.OO

Convocare Adunare Generală Ordinară/Anuală

Stimați membri,

Prin prezenta, vă convocăm la  Adunarea Generală Ordinară în data de  07 mai 2018, ora 12.00   care  va avea loc la sala de proiecție a C.N.C. din str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, parter, sector 1.

În lipsă de cvorum, Adunarea Generală este reconvocată în data de 08 mai 2018, ora 12.00, la aceeaşi adresă și cu aceeaşi ordine de zi.

 

ORDINEA DE ZI:

  1. Alegerea secretarului de ședință pentru de redactarea procesului – verbal.
  2. Validarea cvorumului.
  3. Prezentare şi aprobarea Ordinii de zi a şedinţei.
  4. Prezentarea Raportului de activitate al  UARF pe anul 2017.
  5. Prezentarea situațiilor financiare ale UARF, întocmite pentru anul financiar 2017.

–        Descărcarea de gestiune a administratorilor UARF pe anul 2017.

–        Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al UARF pe anul 2018.

  1. Stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale UARF pentru anul 2018.
  2. Prezentarea şi adoptarea celorlalte proiecte de hotărâri.
  3. Modificarea componenței Consiliului Director al UARF.
  4. Diverse / informari, consultari, propuneri.

 

Materialele supuse discuţiei şi aprobării în cadrul Adunării Generale Ordinare pot fi consultate, la sediul UARF, începând cu data de 23 aprilie 2018.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală Ordinară, motivat, vă rugăm să împuterniciți un alt membru al UARF care să va reprezinte și să voteze în numele și pe seama dvs. în cadrul Adunării Generale a UARF, conform convocatorului.

Împuternicirea se acordă și pentru situația în care Adunarea Generală este reconvocată.

In acest sens, vă transmitem împuternicirea.

Vă mulțumim anticipat pentru prezență.

 

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Ioan CĂRMĂZAN

 

PENTRU DETALII VA RUGAM ACCESATI LINKURILE DE MAI JOS

Imputernicire membrii

AG 2018 imputernicire

AG convocator AG 7 – 8 mai 2018

Decizie AG 7 – 8 mai 2018

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.