ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR U.A.R.F. 26 aprilie 2016, ora 13.00

 

In atentia MEMBRILOR UARF

 

Stimati membri,

 

Subscrisa Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania (U.A.R.F.),

cu sediul in Bucuresti, str. Dem I. Dobrescu nr. 4-6, aripa B , et.3, sector I,

prin presedinte al UARF si presedinte al Consiliului Director, Ioan Cărmăzan,

În temeiul art. 19 din Statutul UARF si ale prevederilor legale ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, prin prezenta va convoacă să luaţi parte la

 

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UARF

în data de 25 aprilie 2016, ora 13.00

la adresa SALA DE PROIECTIE A CENTRULUI NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI, din str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, parter, sector 1 Bucuresti.

 

In cazul in care la prima convocare nu se întruneşte numărul minim prevăzut din totalul membrilor înscrişi în evidenţele Uniunii, se va reconvoca Adunarea Generală pentru data de

     26 aprilie 2016, ora 13.00

la adresa SALA DE PROIECTIE A CENTRULUI NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI, din str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, parter, sector 1 Bucuresti.

 

Ordinea de zi:

  • Raportul privind situaţia economico – financiară a UARF pentru anul 2015.
  • Raportul de verificare a conturilor anuale şi evidenţa financiar – contabilă la 31 decembrie 2015, întocmit de Comisia de cenzori a UARF.
  • Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al UARF pe anul 2016.
  • Descărcarea de gestiune a administratorilor UARF pe anul 2015.
  • Prezentarea raportului de activitate pe anul 2015.
  • Proiectul programului de activitate al Uniunii în anul 2016.
  • Informarea membrilor Adunării Generale despre măsurile, deciziile şi hotărârile luate în perioada dintre adunări.
  • Probleme statutare.
  • Diverse

 

Documentele supuse dezbaterii şi aprobarii Adunarii Generale vor fi puse la dispozitia dumneavoastra la secretariatul UARF, incepand cu data de 15 aprilie 2016.Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film din Romania  

 

 

                                                                                                                           PREŞEDINTE

                                                                                                            Prof. univ. dr. Ioan Cărmăzan

 

 

    Va rugam sa consultati  documentele de mai jos

 CONVOCATOR ADUNARE GENERALA    DECIZIE CONVOCARE AGA IMPUTERNICIRE REPREZENTARE MEMBRI

                                        

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.