ANUNT CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR UARF – 2017

   ANUNT CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR UARF – 2017

 

 

                                In atenţia MEMBRILOR UARF

 

                                Stimaţi membri,

 

Subscrisa Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania (U.A.R.F.), cu sediul in Bucuresti,  str. Dem I. Dobrescu nr. 4-6, aripa B , et.3, sector I,  prin presedinte al UARF si presedinte al Consiliului Director, Ioan Cărmăzan,

În temeiul prevederilor Statutului UARF si ale prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,  prin prezenta va convoacă să luaţi parte la  ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UARF

în data de 16 martie 2017, ora 13.00

la adresa SALA DE PROIECTIE A CENTRULUI NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI, din str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, parter, sector 1 Bucuresti.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul minim prevăzut din totalul membrilor înscrişi în evidenţele Uniunii, Adunarea Generală se va reconvoca pentru  data  de 17 martie 2017, ora 13.00 la adresa SALA DE PROIECTIE A CENTRULUI NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI,  din str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, parter, sector 1 Bucuresti.

Ordinea de zi

Raportul privind situaţia economico – financiară a UARF pentru anul 2016.

       Raportul de verificare a conturilor anuale şi evidenţa financiar – contabilă la 31 decembrie 2016.

Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al UARF pe anul 2017.

      Descărcarea de gestiune a administratorilor UARF pe anul 2016.

Prezentarea raportului de activitate pe anul 2016.

    Proiectul programului de activitate al Uniunii în anul 2017.

Informarea membrilor Adunării Generale despre măsurile, deciziile şi hotărârile luate în perioada dintre adunări.

Modificări Statutare. Realegerea preşedintelui UARF, conform prevederilor Art. 19 din Statutul UARF.

Diverse.

Documentele supuse dezbaterii şi aprobarii Adunarii Generale vor fi puse la dispozitia dumneavoastra la secretariatul UARF, incepand cu data de 

 6 martie  2017.

                                                                                                                                    

Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film din România

 

          PREŞEDINTE,

 

Prof. univ. dr. Ioan  Cărmăzan

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.