UNIUNEA AUTORILOR ŞI REALIZATORILOR

DE FILM DIN ROMÂNIA – U.A.R.F.

organizaţie de utilitate publică

MOTIUNE INFIINTARE UARF

STATUT  U.A.R.F . 2013

ACT CONSTITUTIV 2015

STATUT U.A.R.F. 2015

COMPONENTA CONSILIULUI DIRECTOR SI A COMISIEI DE CENZORI

STATUT UARF 2018

UNIUNEA AUTORILOR SI REALIZATORILOR DE FILM DIN ROMÂNIA – U.A.R.F.

a luat fiinţă la 12 august 1992, ca o organizaţie profesionala a creatorilor de film, persoana juridica romana, de drept privat, fara scop patrimonial, non-guvernamentala, având ca model Statutul Uniunii Realizatorilor de Film din Franţa.
Astfel, regizorii Sergiu Nicolaescu, Andrei Blaier, Dan Piţa, Manole Marcus si Iulian Mihu au
consimţit înfiinţarea unei organizaţii profesionale de creatori care să cuprindă autori si realizatori de film
si să reprezinte cu mai mult interes preocupările si drepturile autorilor si realizatorilor de film, morale si
materiale, dar si desfăsurarea de activităţi în folosul cinematografiei românesti.
Iniţiatorilor li s-au alăturat, ca membri fondatori, si alţi cineasti importanţi: Ioan Cărmăzan,
Serban Marinescu, Constantin Vaeni, Alexa Visarion, Dinu Tănase, Mihai Constantinescu, Adrian
Enescu, Horia Pătrascu, Dumitru Radu Popescu, Jean Georgescu, Manole Marcus, Tudor Mărăscu, Iulian
Mihu, Anghel Mora, Savel Stiopul, Lucian Bratu, Mircea Veroiu si Dan Macri, care au semnat Actul de
constituire a Uniunii si au acceptat ca 12 august 1992 să fie data înfiinţării.
La 30.11.1992, prin Sentinţa Civilă nr. 353, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti admite cererea de
înscriere ca persoană juridică a U.A.R.F. si îi acordă personalitate juridică, ca o organizaţie apolitică si
non-guvernamentală.
Încă de la înfiinţare, Uniunea a fost condusă de regizorul Sergiu Nicolaescu, în calitate de
presedinte, unul dintre cei mai prolifici cineasti, care a realizat peste 60 de opere cinematografice de
înalta valoare. Sergiu Nicolaescu a trecut în nefiinţă la 3 ianuarie 2013.
Din februarie 2013, Uniunea este condusă de Ioan Cărmăzan, regizor, scenarist, scriitor si prof.
univ. dr.
În 2003, prin H.G. nr. 822, UARF a obţinut statutul de Utilitate Publică.
• În 2004, prin Certificatul nr. 288/5 februarie, UARF este înscris în Registrul Cinematografiei.
• UARF are peste peste 300 de membri – autori si realizatori de film.
• UARF are o preocuparea constantă de a promova personalităţi de valoare ale artei si culturii
românești, prin organizarea de vizionari, recenzii, premiere si festivaluri cinematografice cu
participare interna si internationala, organizare de concursuri de scenarii si filme, menite sa stimuleze
creaţia de valoare, să stabilească legaturi permanente cu membrii altor organizaţii de creaţie si
asociaţii culturale din tara si din străinătate, reprezentative pentru procesul de creaţie artistica .
În cei peste 29 de ani de ani de activitate, U.A.R.F. a desfăsurat importante si multiple evenimente
constând în principal în activităţi festive precum:

 • aniversări ale unor importanţi regizori, actori, scenaristi, alte categorii de cineasti, cu prilejul
  împlinirii unor vârste deosebite;
 • organizări si desfăsurări de gale si relansări de filme;
 • organizări si desfăsurări de activităţi închinate unor importante personalităţi ale neamului românesc
 • (Stefan cel Mare, Mihai Viteazul, Aurel Vlaicu etc.) ale căror figuri au fost transpuse în filmul
 • românesc.
 • comemorări ale unor personalităţi marcante ale cinematografiei;
 • Printre evenimentele de anvergură se evidenţiază:
 • 2002 – Gala festivă „Un veac de film românesc”, Opera Română, unde UARF
 • s-a implicat în organizarea si desfăsurarea evenimentului împreună cu Centrul Naţional al
 • Cinematografiei.
 • 2004 – Gala Filmului Românesc de Succes – Top spectatori pentru anul 2004, Casa Capsa.
 • 2005 – Festivitatea aniversară „110 ani de cinematografie”, Palatul Cercului Militar Naţional.
 • 2012 – Festivitatea de decernare a premiilor UARF, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate
 • a UARF, festivitate în cadrul căreia au fost acordate clachete si medalii jubiliare, eveniment care a
 • beneficiat de sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei,
 • 2014 – Gala Premiilor UARF – 2014, festivitate în cadrul căreia au fost acordate trofee, clachete
 • si medalii de onoare, eveniment care a beneficiat de sprijinul Centrului Naţional al
 • Cinematografiei.
 • 2014 – Prima Ediţie a Festivalului de Film Românesc la Chisinău – 2014, Trei culori, o singura
 • fiinţă.
 • Festivalul Internaţional de Film „Future Movie” – Galaţi (30 iulie – 4 august 2014).
 • Festivalul „Cinemateca Iubirii” la Sibiu (14 – 16 mai 2014).
 • 2015 – Gala Premiilor UARF – Ediţia a II-a (11 februarie 2015).
 • Mai 2015 – Festivalul de Film Intern si Internaţional de la Chisinău” – Ed. a II-a.
 • Iulie –august 2015 – Festivalul de Film „Modern Movie” – Ediţia a VI-a, Galaţi 2015.
 • Octombrie 2015 – Co-organizator al evenimentului cultural Zilele filmului românesc la Chisinău.
 • Organizator WORKSHOP la Praga ‚Tineri în Europa – Uniune prin talent si creativitate”,
 • ediţia I, 15-18 octombrie 2015, Praga, Cehia.
 • Co-organizator al Manifestării „Zilele Filmului Românesc” la Chisinău – 2015, Ediţia I, 21 –
 • 26 octombrie 2015 – Chisinău, Republica Moldova.
 • Co – organizator în cadrul Festivalului filmului studențesc, ediția a XIV a ”, Hyperion Studfest
 • Workshop Hyperion Studfest, 2015 9- 11
 • decembrie 2015 – Bucuresti.
 • Organizator Gala Premiilor UARF – 2016, Ediţia a IV-a, 22 ianuarie 2016.
 • Organizator al „Săptămânii Filmului Românesc la Havana, Cuba – Ediţia a III – a, 2016, 22 –
 • 28 februarie 2016, Cuba – Havana.
 • Iulie 2016 – Co-organizator al Festivalului de Film „Modern Movie” – Ediţia a VII-a, Galaţi 2016.
 • August 2016 – Partener principal al Festivalului de Film „Ioan Slavici, Siria – Arad.
 • Festivalul de Film „Zilele Filmului Românesc” la Târgu-Mures, 23 – 26 noiembrie 2016 la Tg.
 • Mures.
 • Organizator Gala Premiilor UARF 2017, ediţia a V-a, 16 martie 2017, Palatul Ghica Tei.
 • Co – organizator Festivalul de Film ”Modern Movie”, Galaţi, Ediţia A VIII -a 2017, 26 iulie – 31
 • iulie 2017.
 • Co-organizator Zilele Filmului Românesc la Caransebeș, 22 – 26 august 2017.
 • Co-organizator Zilele Filmului Românesc la Tg. Mureș, Ediția a II-a, 16 – 20 octombrie 2017.
 • Un Secol de Film Românesc” – ICR Lisabona, Portugalia – 2017, 13 ianuarie – 10
 • februarie 2017.
 • Zilele Filmului Românesc în Cipru, Nicosia, 2 – 4 iunie 2017.
 • Festivalul Filmului Romanesc in Canada, Editia a XI-a – 2017, 23 – 30 septembrie 2017.
 • Festivalul de Film Turcesc în România, 2 – 4 octombrie 2017.
 • Zilele Filmului Românesc în Serbia, 19 – 22 octombrie 2017.
 • Organizator direct – Gala Aniversara 25 de ani de la înființarea UARF – 12 martie 2018.
 • Co-organizator al evenimentului culturale Zilele Filmului Românesc în Cipru, Nicosia –
 • prezentare film românesc – 25 – 27 mai 2018.
 • Co-organizator a trei evenimente culturale într-un singur proiect cultural – cinematografic:
 • Festivalul de Film Românesc la Caransebeș – 30 iulie – 5 august 2018
 • Festivalul de Film Românesc Moldova Nouă – 6 august – 12 august 2018
 • Festivalul de Film Românesc la Herculane – 13 august – 17 august 2018
 • Co-organizator al Festivalului Internațional de Teatru de la Constanța, cu prezentare de film
 • românesc – Sergiu Nicolaescu – In Memoriam – 1 – 7 septembrie 2018.
 • În paralel cu aceste evenimente de anvergură, UARF a desfășurat multiple activități de
 • interes cultural – cinematografic și în folosul membrilor Uniunii, postate pe site www.uarf.ro.
 • 2019:
 • Martie – 2019
 • ORGANIZATOR Gala Premiilor UARF – 2019 – 100 DE ANI DE CINEMATOGRAFIE,
 • festivitate în cadrul căreia au fost acordate diplome Centenar celor mai importante personalități ale
 • artei și culturii naționale.
 • 2019 – IULIE – AUGUST:
 • Co-organizator al proiectului cultural – cinematografic: Festivalul de Film Românesc în Banatul
 • Monan:
 • Festivalul de Film Românesc la Caransebeș
 • Festivalul de Film Românesc Moldova Nouă
 • Festivalul de Film Românesc la Herculane
 • Festivalul de Film Românesc la Reșita
 • Festivalul de Film Românesc la Oravița
 • 2019 – în cursul anului – diverse activități cultural – cinematografice.
 • 2020: Co-organizator / Partener in realizarea unor evenimente cultural –
 • cinematografice (festival, zilele ale filmului românesc in Bucuresti si in țară):
 • – iulie – septembrie 2020 – Festivalul de Film Românesc în Banatul Monan:
 • Festivalul de Film Românesc la Caransebeș
 • Festivalul de Film Românesc la Moldova Nouă
 • Festivalul de Film Românesc la Herculane
 • Festivalul de Film Românesc la Reșita
 • Festivalul de Film Românesc la Anina
 • Festivalul de Film Românesc la Oțelu-Roșu
 • 2020: iulie – septembrie – Evenimentul cultural ”CINELITERATURA – FILM ROMÂNESC”
 • în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române și Institutul Cultural Român – ICR.
 • Alte activități cultural – cinematografice.
 • 2021: Co-organizator / Partener in realizarea unor evenimente cultural –
 • cinematografice (festival, zilele ale filmului românesc in Bucuresti si in țară):
 • – iulie – august 2021 – Festivalul de Film Românesc în Banatul Monan:
 • Festivalul de Film Românesc la Herculane
 • Festivalul de Film Românesc la Caransebeș
 • Festivalul de Film Românesc la Anina
 • Festivalul de Film Românesc la Moldova Nouă
 • Festivalul de Film Românesc la Bocșa
 • Festivalul de Film Românesc la Baile Felix, Sanmartin – Bihor

2022: Co-organizator / Partener in realizarea unor evenimente cultural –
cinematografice (festival, zilele ale filmului românesc in Bucuresti si in țară):

 • – iulie – august 2022 – Festivalul de Film Românesc în Banatul Monan:
  Festivalul de Film Românesc la Herculane
  Festivalul de Film Românesc la Caransebeș
  Festivalul de Film Românesc la Bocșa
  Festivalul de Film Românesc la Baile Felix, Sânmartin – Bihor
  Festivalul de Film Românesc la Oțelu-Roșu
 • Alte activități cultural – cinematografice.

CLACHETA DE AUR

Premiu de Excelenţă pentru

activitate artistică (începând cu anul 1998)

Setul de 5 medalii

EROII NEAMULUI ÎN FILMUL ROMANESC”

realizat cu prilejul

Galei Filmului Românesc (2002)

Înscrisuri poştale (cărti poştale)

„EROII NEAMULUI ÎN FILMUL ROMÂNESC”

cu fotografii din filme istorice romaneşti (2003).

Medalia jubiliară

MAGNA CUM LAUDAE”

realizată cu prilejul împlinirii a

10 ani de activitate a U.A.R.F. (2003)

Medalia jubiliară

MIHAI VITEAZUL”

realizată cu prilejul împlinirii a

400 de ani de la Unirea Principatelor Române si împlinirea a 30 de ani de la realizarea filmului istoric

Mihai Viteazul”

în regia lui Sergiu Nicolaescu (2003)

INSIGNE

reprezentând U.A.R.F. (2003)

Medalia

ŞTEFAN CEL MARE SI SFÂNT”

Cu prilejul anului

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT”

comemorare 500 de ani (2004)

Cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor

PLACHETA REPREZENTATIVĂ A UARF

acordată cu prilejul

FESTIVITĂŢII DE PREMIERE A

FILMULUI ROMÂNESC DE SUCCES (2004)

Medalia aniversară

40 de ani de la realizarea

filmului istoric de lung-metraj

DACII”

în regia lui Sergiu Nicolaescu (2006)

Medalia jubiliară

MAGNA CUM LAUDAE”

realizată la

cu prilejul împlinirii a

20 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA UNIUNII AUTORILOR ŞI REALIZATORILOR DE FILM DIN ROMÂNIA – U.A.R.F.

la 12 august 2012

CLACHETA DE AUR

PREMIU DE EXCELENTA”

DIPLOME DE RECUNOŞTINŢĂ

pentru activitatea depusă în domeniul cinematografiei

COMEMORARI

PLACI MEMORIALE

în memoria unor cineaşti trecuţi în eternitate